Ervaringsgericht werken

Jeugdopbouwwerk op locatie

LEJO zit op verschillende locaties voor jeugdopbouwwerk:
LEJO Ronse
LEJO Ninove
LEJO Boom
LEJO Aalst

Visie jeugdopbouwwerk LEJO

De stad, de wijk, de buurt is de biotoop en leefwereld van jongeren in een kwetsbare situatie en biedt heel wat kansen om onze ervaringsgerichte begeleidershouding waar te maken. LEJO is met zijn aanbod in steden geëvolueerd van lokale jongerenwerkingen naar jeugdopbouwwerk. Een jeugdopbouwwerker kan vindplaatsgericht en outreachend aan de slag gaan, kan door zijn vaste aanwezigheid linken leggen met de lokale realiteit op andere domeinen (onderwijs, welzijn, sport,…) en een sterkere verbindende rol opnemen naar andere actoren in de stad. Zo kan dus beter werk worden gemaakt van de 3 rollen die we centraal stellen in onze begeleidershouding: vertrouwensfiguur, brugfiguur en vertegenwoordigingsfiguur. Momenteel organiseren we jeugdopbouwwerk in Ronse, Ninove en de gemeente Boom. De lokale jeugdopbouwwerkingen worden gefinancierd via een convenant met de stad of gemeente.

Verbindende rol van jeugdopbouwwerk

Vanuit onze ervaringen met Ninove, Ronse en Boom stellen we vast dat we het eilandwerken kunnen doorbreken in een stad, dat middelen en mensen beter afgestemd zijn op de noden en behoeften van de jongeren. Ook andere lokale actoren (jeugddienst, sportdienst, voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg, welzijn,…) zijn vragende partij dat het jeugdopbouwwerk een verbindende rol opneemt. Om de verbindende rol maximaal te kunnen spelen installeren we een stuurgroep die driemaal per jaar samenkomt met relevante actoren (jeugddienst, JAC, dienst welzijn en voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg,…) en de implementatie van het jeugdopbouwwerk mee opvolgt en bijstuurt waar nodig. De stuurgroep functioneert in ons model als visiebewakers.

Daarnaast maken we werk van een jeugdwelzijnsoverleg dat jaarlijks viermaal samenkomt waarbij we met relevante actoren uit zeer uiteenlopende domeinen (onderwijs, welzijn, vrije tijd, sport, cultuur…) stilstaan rond jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.
We willen dit overleg zo concreet mogelijk maken en werken daarom met een jaarthema, waar we jaarlijks ook minstens tot één overkoepelende actie willen komen. Bvb: Jaarthema jeugdwerkloosheid: een jobbeurs organiseren waarbij VDAB, OCMW, lokale werkgevers en LEJO samenwerken.

Opdracht Jeugdopbouwwerker
Zoals gezegd kan een jeugdopbouwwerker dus sterk werk maken van de 3 rollen die we centraal stellen in onze ervaringsgerichte begeleidershouding: vertrouwensfiguur, brugfiguur en vertegenwoordigingsfiguur.
Een lokale jeugdopbouwwerker is als vertrouwensfiguur een duidelijk aanspreekpersoon voor jongeren in een kwetsbare situatie in hun buurt/stad. Een laagdrempelig aanspreekpersoon is essentieel, iemand die een betekenisvolle relatie kan uitbouwen met jongeren in een kwetsbare situatie, die hun noden en ideeën kan weergeven en vertalen, die de leefwereld van deze jongeren zichtbaar kan maken voor het beleid. De basisopdracht van onze lokale jeugdwerkers is in de eerste plaats dus het uitbouwen van een vertrouwensrelatie met jongeren in een kwetsbare situatie.

Vanuit LEJO willen wij benadrukken dat het opbouwen van dergelijke relatie tijd en een specifieke aanpak vergt. Wij vinden het dus absoluut noodzakelijk dat de jeugdwerker voldoende tijd krijgt om outreachend te werken, zich te focussen op bepaalde buurten en mandaat verwerft bij de jongeren.
Enkel op deze manier kan de jeugdwerker het gewonnen vertrouwen verzilveren om een traject/proces met de jongere(n) af te leggen. In de ervaringsgerichte benadering van LEJO is de vertrouwensrol cruciaal om een situatie te creëren waarin de jongeren zelf verantwoordelijkheid willen-kunnen-durven opnemen. Om tot een ‘ervaringsgericht proces’ te komen zijn onderstaande voorwaarden cruciaal:

FUNDAMENTEEL GELOOF
LEJO vertrekt vanuit een fundamenteel geloof in elke jongere. Het is voor ons mogelijk dat jongeren de pedalen kwijtraken of hun richting verliezen. Deze jongeren krachtgericht helpen zoeken naar een eigen weg is waar LEJO jarenlange expertise heeft rond opgebouwd. We doen dit door wegwijzers te plaatsen in het doolhof en niet door een autoweg te trekken door het doolhof.

VERTROUWDE OMGEVING
LEJO investeert in een relatie en omgeving die door de jongere als voldoende veilig wordt ervaren om vertrouwde patronen te verlaten en met nieuw gedrag te experimenteren. Werk maken van deze gunstige voorwaarden vormt de basis van onze begeleiding.

SAMEN OP PAD
Vanuit een “ECHTE” relatie samen op pad gaan met de jongere. Deze relatie is gebaseerd op een wederzijds vertrouwen waarbij de begeleider de jongere een spiegel voorhoudt en steeds nieuwe openingen aanbiedt. Elke begeleider stuurt en bewaakt het proces vanuit een actief betrokken begeleidershouding.
Als brugfiguur ontwikkelt hij (samen met de jongeren) initiatieven die een brug slaan naar de buurt, naar actoren als samenlevingsopbouw, sport, school, hulpverlening, jongerencoaches, andere vrijetijdswerkingen met als doel een reële impact te hebben op de ontwikkeling van jongeren. De term brugfiguur wijst op een opdracht om jongeren in een kwetsbare situatie sterker te maken tot hun omgeving.
M.a.w. we zijn er niet om jongeren die voor overlast zorgen te entertainen en uit het oog van de goegemeente te houden. Net zomin zijn we hulpverleners die in de plaats treden van onderwijzers, preventiewerkers of politie. We geloven echter heel sterk dat, als we op een prikkelende manier aan de slag gaan met de aanwezige kwaliteiten van de jongeren, we hen positief kunnen laten groeien en dat de werking een ‘voelbare meerwaarde’ zal worden voor de omgeving.
De jeugdopbouwwerker besteedt na verloop van tijd veel aandacht aan ‘the real life’. Hier speelt hij zeer sterk in op alles wat leeft bij de jongeren en hen kan verbinden met hun omgeving. Via laagdrempelige ervaringsgerichte methodieken probeert de begeleider zicht te krijgen op deze thema’s en hier samen met de jongeren mee aan de slag te gaan. Thema’s die hierbij aan bod kunnen komen zijn: jeugdwerkloosheid, schooluitstroom zonder diploma, maar evengoed banken op bepaalde pleintjes, een filmproject over hun eigen buurt,… Door projectmatig werken wordt een gezond evenwicht gecreëerd tussen pure ontspanning, grensverleggende activiteiten en thema’s uit ‘the real life’.

Als brugfiguur hebben we ook bijzondere aandacht voor het werken met vrijwillige begeleiders en CAPTAINS in het jeugdopbouwwerk. CAPTAINS zijn koplopers, voortrekkers,… onder de jongeren die op maat van hun engagement en noden de kans krijgen om duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden op te nemen binnen de groepswerking. In een ideale wereld is de rol van de jeugdwerker na verloop van een (intensief) proces enkel nog het ondersteunen van de doorgegroeide CAPTAINS, de groepswerking wordt dan grotendeels door hen getrokken.
We willen ook werk maken van een stevig opleidingstraject voor lokale animatoren. We doen dit met veel overtuiging. Onze jarenlange ervaring leert ons dat veel van onze jongeren over stevige kwaliteiten beschikken om uit te groeien tot gewaardeerde begeleiders. Zowel binnen onze werkingen als bijvoorbeeld een speelpleinwerking. We willen die doorstroming structureel maken. Dit is een traject die we willen openstellen voor alle bovenstaande werkingen én begeleiders van het ‘reguliere jeugdwerk’. Een mix tussen beide kan bijzonder leerrijk zijn voor alle partijen.

In de eerste plaats zetten we in op kadervorming. We willen vanuit LEJO jongeren stimuleren tot een deelname aan een animatorcursus. We willen ook actief jongeren laten doorstromen naar de jaarlijkse hoofdanimatorcursus van LEJO waar ze samen met jongeren uit verschillende steden en organisaties de cursus kunnen volgen. Op deze manieren maken we ook koppeling tussen onze landelijke expertise en lokale expertise.
Als vertegenwoordigingsfiguur maakt de jeugdopbouwwerker noden en behoeften van jongeren in een kwetsbare situatie zichtbaar en neemt hij samen met hen een stem op in het beleidsproces. Deze jongeren zijn immers heel dikwijls niet georganiseerd en hebben op die manier geen stem in beslissingsprocessen. We moeten de werking toetsen aan wat lokaal nodig is, prioritair is. We staren hiervoor niet alleen naar onze eigen navel, maar gaan in overleg met anderen. Indien andere actoren hun opdracht niet of te weinig ter harte nemen moeten we dit aankaarten, voorstellen doen, samenwerken. Overleg is hiervoor nodig, maar moet steeds in het teken staan van actie op het terrein.

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat we ons inzetten bij bestaande fora als jeugdraad, welzijnsraden, buurt- en wijkoverleg… We moeten ons ‘actief inzetten’ voor het jeugdbeleid op de plaatsen waar en de momenten waarop het gemaakt wordt. We willen ervoor zorgen dat het jeugdopbouwwerk samen gaat met het jeugdwerk, er linken ontstaan en we elkaar in twee richtingen versterken.vzw LEJO
Antwerpsesteenweg 701
9040 Sint-Amandsberg
info@lejo.bewww.lejo.be
tel: 09/223 21 54
fax: 09/225 88 34

© 2020 LEJO vzw

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hYm91dF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly9sZWpvLm1yaGVucnkuYmUvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWlua29tLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fib3V0X2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDgwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWJvdXRfaW1hZ2Vfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSA4MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fib3V0X21vcmU8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hYm91dF90ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gVnp3IExFSk8gaWp2ZXJ0IGFsIGJpam5hIDQwIGphYXIgdm9vciBkZSBiZWxhbmdlbiB2YW4gbWFhdHNjaGFwcGVsaWprIGt3ZXRzYmFyZSBqb25nZXJlbiB0dXNzZW4gMTUgZW4gMTkgamFhci4NCg0KVnp3IExFSk8gd2lsIHNwZWNpZmllayB2b29yIGRlemUgam9uZ2VyZW4gaGV0IHJlY2h0IG9wIHZyaWplIHRpamQgZW4gaGV0IHJlY2h0IG9wIG9uZGVyd2lqc3Zvcm1pbmcgZ2FyYW5kZXJlbi48L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8zMDBfYWRzZW5zZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzMwMF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTIwMHgxMjUuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMzAwX3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfYWRzZW5zZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSBkZWZhdWx0LmNzczwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FyY2hpdmVfbGluazwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2F1dG9faW1nPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9tZW51PC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfbmF2XzE8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X25hdl8xMDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X25hdl8yPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfbmF2XzM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9uYXZfNDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X25hdl81PC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfbmF2XzY8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9uYXZfNzwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X25hdl84PC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfbmF2Xzk8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9jc3M8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jdXN0b21fZmF2aWNvbjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlZWRidXJuZXJfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZ2FsbGVyeV9kZXN0PC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2dhbGxlcnlfbGltaXQ8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nYWxsZXJ5X3NsdWc8L3N0cm9uZz4gLSBmb3Rvcy0yPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZ29vZ2xlX2FuYWx5dGljczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSBodHRwczovL3d3dy5sZWpvLmJlL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy1sZWpvX2xvZ29fa2xldXJfMTAweDEwMC5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2dyb292eS1ibG9nLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX25hdl9leGNsdWRlPC9zdHJvbmc+IC0gMjUsIDE5NjQsIDE5NzM8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19yZWNlbnRfY29udGVudDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19yZWNlbnRfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSAyPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3dfY29udGVudF9hcmNoaXZlPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBHcm9vdnlCbG9nPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcl9lbmFibGU8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3R3aXR0ZXJfdXNlcm5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSB3b290aGVtZXM8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRzPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cHM6Ly93d3cubGVqby5iZS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzMtbGVqb19sb2dvX2tsZXVyXzEwMHgxMDAuanBnPC9saT48L3VsPg==